Öppethållningstider under Sommaren

Öppethållningstider under Sommaren

                    

Måndag  – Torsdag                                       07:00 –  21:00
Lunch                                                                10:45 – 14:00

Fredag                                                             07:00 – 20:00
Lunch                                                               10:45 – 14:00

Lördag                                                             08:00 - 20:00
Lunch                                                               12:00 – 15:00

Söndag                                                            08:00 - 16:00
Lunch                                                              12:00 – 15:00

Hotellgäster betjänas via dejourtelefonen +358 67887100