Öppethållningstider

Öppethållningstider

 

Måndag  – Torsdag                                    07:00 –  21:00
Lunch                                                          10:45 – 14:00

Fredag                                                          07:00 - 16:00
Lunch                                                            10:45 - 14:00

Lördag - Söndag                                        08:00 - 16:00
Lunch                                                           12:00 - 15:00

Hotellgäster betjänas via dejourtelefonen +358 67887100